Pravna pomoć

Svi članovi Tesla 24h od naših stručnjaka mogu zatražiti pravnu pomoć.

Profesionalci pružaju ovu vrstu pomoći od 00 do 24 sata, svakog radnog dana. Te usluge pružaju godinu dana, koliko važi kartica.

Naši stručnjaci će vam pomoći ukoliko vam je potrebno:
  • Pružanje saveta o postupanju u slučaju saobraćajne nezgode
  • Davanje uputstava kome se obratiti sa zahtevom za naknadu štete u slučaju saobraćajne nezgode
  • Pružanje saveta u postupku naknade štete kod osiguravajućeg društva