Postoji nekoliko potencijalno opasnih vremenskih prilika za vozače. Jedna od njih jeste pojava magle. Ukoliko je u pitanju gusta magla, sužena vam je mogućnost sagledavanja okruženja i gotovo istog trenutka kada se ona spusti, sve postaje nevidljivo.

U ovakvoj situaciji, dobro je znati kako treba voziti.

Kada se nađete usred magle potrebno je uključiti oborena svetla. Učiniće vam se da je pametnije uključiti duga svetla, ali to je pogrešno. Kada biste to uradili, duga svetla bi se odbila od magle i smanjiće se, što vam u tom trenutku nije od pomoći. Takođe, vaša duga svetla mogu da ometaju onog koji vam dolazi u susret čime opet ugrožavate i sebe i njega.

Evo još jedne potencijalne greške: pri pojavi izmaglice pomislili ste da treba uključiti svetla za maglu. To je pogrešno iz razloga što to može zbuniti onog koji vozi automobil iza vas.

Ova svetla ne treba uključivati dok vidljivost ne spadne na ispod 100m!

Uverite se da li možete da vidite branik kola ispred vas, ako možete, onda ne treba da uključujete ova svetla. Ukoliko ne vidite branik, vreme je za uključivanje.

Važno je znati da će vaša svetla za maglu, raditi samo uz oborena svetla.

Moramo imati na umu da lampe za maglu odašilju izuzetno jaku svetlost i kao takve mogu biti problem drugima koji se u tom trenutku nalaze u saobraćaju. 

Stoga moramo paziti kako i kada ih upotrebljavamo.

Kad god se magla podigne pa makar i na kratko, odmah ugasite svetla za maglu!

Takođe, važno je proveriti da li se desila kondenzacija u vašem automobilu, pošto je magla može prouzrokovati. To će dalje dovesti do zamagljenosti i zamućenosti vaših stakala i samim tim vam je vidik ugrožen.

Ako kondenzacije ima, potrebno je uključiti grejače prednjih i zadnjih stakala. Pored ovoga, ne bi bilo loše da malo otvorite i prozore. To će pomoći, ne samo protiv kondenzacije nego ćete bolje čuti šta se dešava u spoljnom okruženju.

Nemojte zaboraviti, u ovoj situaciji pogotovo, da vodite računa o brzini kojom se krećete. Najbolje je držati ujednačenu, odnosno stalnu brzinu, ipak sporije nego što bi bilo uobičajeno. S druge strane, ne ni opasno sporo. I ne treba zaboraviti da objekti koji stoje mogu začas da se nađu na vašoj putanji.

Pored toga, ne zaboravite da magla i izmaglica mogu da stvore vlažan sloj koji, ako temperatura padne, može lako da se pretvori u poledicu i led. Dakle, vodite računa i o temperaturi.

Ključna reč dakle, je oprez!

Budite pažljivi, pazite na sebe i druge.